SQLHealthCheck Taraması

Mevcut sistemde verilerin saklandığı yer alan olan veri tabanlarının mevcut durumlarının incelenmesi ve sistemde ye alan sıkıntıların belirlenmesi ve mevcut durumlarının raporlanması işleminin genel adıdır.

Health Check İşlemi Tamamlandığında;

  • SQL sunucularının mevcut durumu raporlanacaktır.
  • Sunucuların iletişim halinde olduğu serverlar, IP’ ler ve programlar belirlenecektir.
  • Sunuculara erişim yetkisi olan kullanıcılar, IP ‘ler ve bu serverlara bağlanarak data aktaran ipler tarafınıza sunulacaktır.
  • Mevcut durumda ki SQL sunucularda ki güvenlik açıkları tespit edilecektir.
  • SQL sunucularda ki dar boğazlar ve performansı etkileyen hususlar tespit edilecektir.