Kurumların yerel ve uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini koruyabilmelerini, hızlı hareket edebilmelerini, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmelerini sağlayan önemli unsurlarından biri de Bilgi Teknolojilerini etkin kullanabilmeleri ile mümkündür.

PolynomTech Bilgi Teknolojileri danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. PolynomTech kurumlara proje yönetimi, yazılım geliştirme, sistem analizi ve yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Code Review (Kod ve Verimlilik Analizi)

Kaynak kod analiziyle yazılım geliştirme sürecinde kodun yazılım açısından uygunluğuna ve mantıksal açıdan doğruluğuna bakılmaktadır. Ayrıca kaynak kod analiziyle yazılım bileşenleri güvenli yazılım geliştirme kuralları açısından da incelenmekte ve yazılım için zafiyet oluşturacak içerikler temizlenmektedir.

Analizde belirlenen seviyelere göre hatalar çıkartılır ve parametrelere göre hataların giderilmesini anlatan rapor oluşturulur. Uzmanlarımız, kabul edilmiş kod standartları ve yazılım metodolojileriyle kodu tüm bileşenleriyle kapsamlı olarak inceler ve tespit edilen bulguları, bulguların giderilmesini anlatan önerileri içeren detaylı teknik raporu firmaya iletilir. Firmada sürecin sağlıklı devam etmesi için firma çalışanlarına gerekli destek verilir.

Genel Bulgular:

 • Şifreleme Kriterleri ve Gizlilik
 • Loglama ve Hata Kayıtları
 • Yetkiler ve Kimlik Doğrulama
 • Veri Doğrulama
 • Yedekleme
 • Süreç Akışları
 • Mantıksal, Kodsal ve Fonksiyonel Hatalar
 • Mobil Proje Danışmanlığı

Hibrit Mobil Uygulama Geliştirme Danışmanlığı

Modern hibrit teknolojilerle (Apache Cordova, Sencha vb.)  geliştirilen mobil uygulamaların, farklı platform (iOS, Android, Windows Phone vb.) ve farklı boyuttaki cihazlarda (telefon, tablet, bilgisayar, TV) çalışabilmesi tercih sebebi olmaktadır. Avantajları;​

 • Tek Dilde Uygulama Geliştirme
 • Tek Geliştirici X Çok Platform (iOS, Android, Windows Phone vb.)
 • Tek Geliştirici X Çoklu Cihaz (Telefon, Tablet, Bilgisayar, TV vb.)
 • Düşük Personel Maliyeti
 • Uygulama Güncelleme Süreçlerinin Hızlanması
 • Toplam Geliştirme Süresinin Kısalması​

Android Mobil Uygulama Geliştirme Danışmanlığı

Firmalar tarafından Android platformu için geliştirilmesi planlanan native mobil uygulamaların, modern yazılım mimarilerine uygun olarak Java dilinde kodlanması ve Google Play Mağazası (Google Play Store) üzerinde yayınlanması hizmeti verilir.

iPhone / iPad Mobil Uygulama Geliştirme Danışmanlığı

Firmalar tarafından iPhone, iPad, iWatch ve Apple TV cihazları için geliştirilmesi planlanan native mobil uygulamaların, modern yazılım mimarilerine uygun olarak Objective-C ya da Swift dilinde kodlanması ve Apple Mağazası (Apple Store) üzerinde yayınlanması hizmeti verilir.

Windows Phone Mobil Uygulama Geliştirme Danışmanlığı

Firmalar tarafından Windows Phone cihazları için geliştirilmesi planlanan native mobil uygulamaların, modern yazılım mimarilerine uygun olarak C# dilinde kodlanması ve Windows Phone Mağazası (Windows Phone Store) üzerinde yayınlanması hizmeti verilir.

Mobil Raporlama Danışmanlığı

İhtiyaca göre firma çalışanları tarafından kullanılmak istenen raporlar sadece masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlardan değil mobil raporlama altyapısıyla hazırlanır.

Yetkilere bağlı olarak firma çalışanları telefon ya da tabletleriyle her yerden raporlarına erişebilir.

Web Proje Danışmanlığı

Web tasarımının renk ve şekillerden ibaret olmadığını biliyoruz. Web hizmetimizde müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına uygun en iyi tasarımı ve fonksiyonlarını içeren, kullanılabilirlik prensiplerine göre kullanıcı dostu olan, uzmanlarımızla uçtan uca danışmanlık sağlıyoruz.

Neden gerekli?

 • İhtiyaçlarınızı doğru ve eksiksiz anlayan uzman ekip
 • Size özel en doğru web dizayn ve en etkili içerik
 • Kolay kullanılan, memnuniyet hedefli özellikler
 • Rekabetinizi kolaylaştıran web tasarım modelleri
 • Kullanılabilirlik prensiblerine göre hazırlanmış web tasarım ve web yazılım

SQL Server Danışmanlığı

Veritabanı sistemleri büyük küçük tüm sektörleri kapsayan çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısıdır. Veritabanı, bilgileri fiziksel olarak saklarken veri tabanının tasarımı ve bu bilgilerin akışı mantıksal bir hiyerarşiye sahiptir. Bu sistemlerinin yapısı, tasarımı, konfigürasyonu, sorgulaması, bilgi akışı, sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyişini devam ettirebilmesi, güvenliği ve denetimine bağlı olarak veri tabanı önemini gün geçtikçe arttırmaktadır.

SQL üzerinde

 • Veritabanı tasarımı
 • Uygulama tasarımı
 • Veritabanı yönetimi ve optimizasyonu
 • Replikasyon tasarımı ve yönetimi

Proje Geliştirme ve Analiz Danışmanlığı (Gereksinim Tanımlama ve Dokümantasyonu)

Projeler; tercih edilen metodolijilere göre kapsam belirlenmesi, gereksinim analizi, yazılım süreçleri, test gibi farklı aşamalarda, gelecek faktörü de hesaba katılarak, kaliteli bir şekilde geliştirilir. Süreçlerde aşama aşama dokümantasyon hazırlanır ve müşteriler ile paylaşılır.

Uzman kadro ile paydaşların belirlenmesi ve paydaşlar arasındaki koordinasyon sağlanması, projelerin sürekli takibi, oluşturulan karneler ile değişikliklerin ve riskin yönetilmesi, sağlam bir dokümantasyon ile başarılı bir proje süreçlerinin yaşanması sağlanır.

Mevcut Yazılımların Gereksinimlerinin Dokümantasyonu

Güncel iş analizi dokümantasyonu bulunmayan mevcut bilgi sistemlerinizi geriye mühendislik (reverse engineering) yöntemiyle inceleyip, gereksinimlerini uluslararası dokümantasyon standartlarına uygun şekilde dokümante ediyoruz. Bu sayede:

Geliştirme ve bakım aşamasında her seferinde ortaya çıkan ek analiz ihtiyacını azaltıp, analiz sürelerini kısaltıyoruz

Sistem bilgisine sahip kritik personellerin işten ayrılması durumunda ortaya çıkan bilgi kaybını önlüyoruz.

Yeni Yazılım Projelerinde Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Dokümantasyonu

Yeni başlayan projelerinizde,

 • İş gereksinimleri (business requirements),
 • Kullanıcı gereksinimleri (user requirements)
 • Fonksiyonel gereksinimler (functional requirements)
 • İş kuralları (business rules)
 • Teknik gereksinimleri (system requirements)

Uluslararası standartlarına uygun olarak belirleyip, dokümante etmekteyiz. Gereksinimlerin baştan doğru ve net bir şekilde belirlenmesi sayesinde proje boyunca gelen CR (değişiklik talepleri) ve kapsam kaymalarını en aza indiriyoruz.

Proje Yönetimi

Projenin içeriği detaylı olarak incelenir. Projenin yapısına uygun proje yönetim metodolojisine karar verilir. Proje takımı ve yöneticisi belirlenir. Proje tamamlanana kadar süreçler takip edilir veya proje yönetim süreçleri uygulanarak gerekli raporlama yapılır.

Test

Projenin içeriği detaylı olarak incelenir. Projenin yapısına uygun test yaklaşımına karar verilir ve buna uygun senaryolar üretilir. Test ekibi oluşturulur. Yazılım sonrası ilk testler ve son testler farklı kişiler tarafından yapılır. Test süreçlerine bağlı olarak testlerin tamamlanmasından sonra gerekli raporlama yapılır.

 • Hizmet Kapsamında Hazırlanan Analiz Doküman ve Diyagramları
 • Kapsam dokümanı (vision & scope document)
 • İş senaryosu dokümanı (business case)
 • Kullanım senaryosu diyagram ve dokümanları (use cases)
 • İş analizi dokümanları (business analysis document)
 • Teknik analiz dokümanları (system analysis document)
 • Üst seviye bilgi akış şeması (information flow diagram)
 • Süreç akış şemaları (flowcharts)
 • Veri akış diyagramları (data flow diagrams)
 • Veri modelleri (data model)
 • Veri sözlüğü (data dictionary)
 • İş kuralı karar ağaçları (decision trees)
 • UML aktivite diagramları (activity diagrams)
 • UML durum diyagramları (state machine diagram)
 • UML sınıf diyagramları (class diagrams)
 • Kullanıcı klavuzları (user manuals)

Web Güvenliği Danışmanlığı

Birbiriyle entegre çalışan ve günden güne yaygınlaşan BT servisleri, her geçen gün daha fazla sayıda ve çeşitte tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehditlerin en başında gündeme gelen konu bilgi güvenliği konusudur.

PolynomTech, kurumların BT alanındaki güvenlik ile ilgili beklentilerini sağlamak üzere ihtiyaca uygun güvenlik danışmanlığı hizmetlerini marka ve üründen bağımsız olarak sunmaktadır. Genel yaklaşımımız, proaktif BT güvenliği hizmetleri sağlarken, sonuç odaklı ve platform bağımsız çözümler sunmaktır.

Güvenlik Yönetimi kapsamında;

 • Kod güvenliği ve güvenli kodu geliştirme teknikleri eğitimi,
 • Güvenlik politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi,
 • Güvenlik bilinçlendirme eğitimleri,
 • Bilgi güvenliği denetimi,
 • Uygulama güvenliği denetimi,
 • Network zayıflık analizleri ve penetrasyon testleri,
 • Açık anahtar alt yapısı kurulumu,
 • Kriptolama & elektronik imza uygulamaları,
 • Bilgi güvenliği risk analizi hizmetlerini sunar.

Eğitim

Analiz, yazılım ve test süreçlerinde yer alan personellerinizin, etkinliğini ve farkındalığını arttırmak, yaptıkları işi metodolojisine uygun olarak yapılmasını sağlamak, teknolojide yaşanan gelişmeleri  onlara ve firmanıza kazandırmak için uzman kadromuz ile fiziksel ve online eğitim hizmeti sağlıyoruz.

Dış Kaynak

Teknolojik bilgi birikimini yeterli ve güncel tutma maliyetinin yüksek oluşu, yazılım konusunda çok farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşmanın gerekliliği, değişen ihtiyaçlar için değişken sayıda eleman ihtiyacı, işletmeleri yazılım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dış kaynak kullanımına yöneltmiştir.